Cổng thông tin hỗ trợ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Tin tức
Hỗ trợ
Liên hệ
Sơ đồ Website
Đăng ký TS

 Quảng cáo

Bản nâng cấp IMAS 2013: Đã cập nhật Thông tư 161/2012/TT-BTC và Thông tư 08/2013/TT- BTC
3/13/2013 7:00 AM

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng chương trình phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã phát hành Bản nâng cấp IMAS 2013, trong đó cập nhật các nội dung đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của hai Thông tư nêu trên, bao gồm:

-          Bổ sung bảng kê chứng từ theo Thông tư 161/2012/TT-BTC;

-          Thay đổi bổ sung các biểu mẫu chứng từ theo Thông tư 08/2013/TT-BTC:

·         C2-02/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

·         C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

·         C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí

·         C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư

·         C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư

·         C4-02/KB: Ủy nhiệm chi, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

·         C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

·         C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Trong quá trình triển khai IMAS tại các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật luôn chú trọng công tác hỗ trợ, đồng thời liên tục nâng cấp và cập nhật kịp thời những thay đổi của chính sách, chế độ kế toán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị trong công tác kế toán./.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật
Quay về