Cổng thông tin hỗ trợ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Tin tức
Hỗ trợ
Liên hệ
Sơ đồ Website
Đăng ký TS

 Sản phẩm tiêu biểu

 Hỗ trợ online

Danh sách YM hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 2
Hỗ trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Skype hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hô trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Email hỗ trợ
Danh sách Phone hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật04.22202888
Số nội bộSố nội bộ: 2888

 Lượt truy cập

Có 2 khách và 1 thành viên online
Số lượt truy cập 830059 lượt

 Quảng cáo

Tin tức

Công tác quản lý, điều hành giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 của ngành Tài chính, theo đó đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Công tác quản lý, điều hành giá năm 2014 đã đạt được một số kết quả tích cực như sau: 

Ngày 17/12/2014 tại Đắk Lắk, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA6.0 cho các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Từ Thái Giang, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn.
Nhằm thống nhất công tác quản lý và tổng hợp tài sản, Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, tập huấn Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng (THTS) cho 32 đơn vị thuộc Tỉnh ủy trong hai ngày 18 và 19/12/2014.
Ngày 26/11/2014 tại TPHCM, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính) đã phối hợp với Thành uỷ Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chương trình kế toán IMAS Đảng 9.0 cho các đơn vị trực thuộc Thành ủy Hồ Chí Minh. Tham gia tập huấn có 80 cán bộ kế toán thuộc 51 đơn vị. Ông Nguyễn Phước Minh, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu khai mạc.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2815/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2014.
Sản phẩm
Quản lý và Tổng hợp Tài sản cố định khối Đảng

              Phần mềm Quản lý và Tổng hợp tài sản cố định khối Đảng được xây dựng nhằm hỗ trợ việc kiếm kê, tổng hợp Tài sản cố định của các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ công tác quyết toán và lập dự toán mua sắm Tài sản cố định.

Phần mềm tuân thủ theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc “Ban hành chế độ Quản lý và tính hao mòn Tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước”.
 
Việc xuất dữ liệu phục vụ đăng ký kê khai tài sản trên phần mềm được áp dụng theo đúng Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước”.
 
Các mẫu báo cáo của chương trình đáp ứng theo Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2008/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP.
 
            Phần mềm được phát triển bằng ngôn ngữ C# trên nền .Net Framework 3.5, sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access, lưu trữ gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu sử dụng. Giao diện chương trình đơn giản, có hỗ trợ font chữ Unicode.
 
Phần mềm Quản lý và Tổng hợp tài sản cố định khối Đảng có khả năng trao đổi dữ liệu về Tài sản cố định với chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 2013.