Cổng thông tin hỗ trợ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Tin tức
Hỗ trợ
Liên hệ
Sơ đồ Website
Đăng ký TS

 Sản phẩm tiêu biểu

 Hỗ trợ online

Danh sách YM hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 2
Hỗ trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Skype hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hỗ trợ kỹ thuật 1
Hô trợ ứng dụng 1
Hỗ trợ ứng dụng 2
Danh sách Email hỗ trợ
Danh sách Phone hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật04.22202888
Số nội bộSố nội bộ: 2888

 Lượt truy cập

Có 2 khách và 1 thành viên online
Số lượt truy cập 780454 lượt

 Quảng cáo

Tin tức
Trong hai ngày 29 và 30/09/2014, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước - Cục Quản lý công sản, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) triển khai đào tạo Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho 33 đơn vị trực thuộc.

Sau khi hoàn thành các đợt triển khai Phần mềm Quản lý Tài sản nhà nước (QLTSNN) tại Văn phòng Tổng cục và 59 Cục Thi hành án dân sự trong tháng 7 và tháng 8/2014, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính và Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tiếp tục triển khai, đào tạo cho cán bộ của 25 đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 29 và 30/09/2014

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã từng bước thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, quyết toán và báo cáo ngân sách nhà nước, trong đó phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã (KTXA) được áp dụng cho các đơn vị cấp xã/phường trong công tác kế toán và báo cáo tài chính ngân sách xã theo chế độ quy định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong hai ngày 18 và 19/09/2014 tại Đà Nẵng, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính và Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã tổ chức triển khai, đào tạo Phần mềm Quản lý Tài sản nhà nước (QLTSNN) cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội.
Sản phẩm
Quản lý và Tổng hợp Tài sản cố định khối Đảng
  • Xây dựng phần mềm quản lý tài sản thống nhất giữa các đơn vị sử dụng ngân sách.
  • Cho phép kiểm kê, tổng hợp TSCĐ của đơn vị cấp dưới để phục vụ công tác quyết toán và lập dự toán mua sắm TSCĐ.
  • Đáp ứng Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ
  • Cho phép xuất dữ liệu phục vụ đăng ký kê khai tài sản theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.
  • Đáp ứng theo Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP
  • Trao đổi dữ liệu Tài sản cố định với chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp Imas.