DANH SÁCH ĐƯỜNG DẪN TẢI CÁC PHẦN MỀM

STT

Tên phần mềm

1

Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)

2

Kế toán ngân sách xă (KTXA)

3

Quản lư ngân sách (QLNS)

4

Quản lư và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng (THTS)

5

Thu nộp Đảng phí (TNDP)

6

Tổng hợp dự toán quyết toán (THBC)

 

Mọi yêu cầu hỗ trợ khác vui ḷng liên hệ:

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Địa chỉ:

P.204 - Trụ sở Bộ Tài chính - Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Điện thoại:

04.22202888

Fax:

04.22208129

Email:

hotrokythuat@mof.gov.vn

Website:

http://tinhocbotaichinh.vn